Eğitim

TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFLERİNİN KURULMASI, EĞİTİLMESİ VE TURİZME KAZANDIRILMASI PROJELERİ

Turizm Geliştirme Vakfı Vakfiye Senedi Madde 2’ye göre: 

"Türkiye’nin milli hedef ve menfaatleri doğrultusunda ve devletçe uygulanacak turizm planı çerçevesinde Türk turizmini, turizm kültürünü, turizm ekonomisini, turizm endüstrisi ve turizm ticaretinin geliştirilmesinde, Türkiye’nin turistik değerlerinin içte ve dışta Turizm Geliştirme Kooperatifleri birim, birlik ve üst birlikleri yoluyla tanıtılmasına maddi ve manevi destek" maddesi Turizm Geliştirme Kooperatiflerini ve birliklerini kurma, yayma, eğitme işbirliği yapma hakkını vakfa vermiştir. 

Esasen günümüzde Turizm Geliştirme Kooperatifçiliği dogmatik bir dünya görüşü değil toplumdan topluma kültürden kültüre değişen pragmatizm, esnek bir doktrin haline gelmiştir. Bilim insanı olan Turizm Geliştirme Vakfı Genel Başkanı Ayça ADALILAR’ın bilimsel teziyle Türkiye’de bilimselliği ilk defa kabul edilmiş ve 17.05.1979 yılında Ticaret Bakanlığı Müşaviri Burhan SÖZERİ ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ayça ADALILAR imzasıyla ilk turizm geliştirme kooperatifi ana sözleşmesi Türkiye’de kabul edilmiş ve 1979 icra planlarında yer almıştır.
 
1980 ihtilali sonrası bu kez ana sözleşmede tadilat yapılmış Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Kooperatifleri Daire Başkanı olarak ana sözleşme tadilatını Ayça ADALILAR yapmıştır ve Türkiye’nin ilk turizm geliştirme kooperatiflerinin kuruluşlarını sağlamıştır. 1983 yılında Turizm Geliştirme Vakfı kurulmuş ve 1983 yılından beri Türk turizminin ihtiyacı olduğu dallarda Turizm Geliştirme Kooperatiflerinin kuruluş hazırlıkları, eğitimleri, turizm politikaları, üretim ve pazarlamaları, projeleri, istihdamları Turizm Geliştirme Vakfı’nca yönlendirilmektedir. 

Turizm Geliştirme Vakfı dünya ülkelerindeki turizm politikasıyla iç içedir. Bu gün Turizm Geliştirme Vakfı, 2015 ve 2025 yılı turizm politikaları ve dolaşım aksları üzerinde ki çalışmalarıyla dünya turizm teşkilatlarıyla iç içe çalışmaktadır. 

Turizmde gastronomiye ve turizmde çeşitliliğe ağırlık veren Turizm Geliştirme Vakfı, değişen dünya görüşüne uyarak sertifika, patent, marka vs. gibi turizmde dünyanın aradığı objeleri yurdumuzda da uygulamaya hassasiyet göstermektedir. Uluslararası toplum, turizm ve seyahatin ekonomik ve toplumsal önemini gereği gibi kavramıştır. Turizm Geliştirme Vakfı uluslararası toplumların kavradığı bu değerleri ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaştırmayı amaç edinmiştir. Vakıf camiası büyük bir topluluktur. Bir çok bilim insanı gerekeni yapmak için bir araya gelmiştir.