Kitaplarım

Yunus’tan Yetmişiki Damla

Kitap Adı: Yunus’tan Yetmişiki Damla

Yazarı: Ayça ADALILAR

Ankara – 1991

İnsanlık yeni bir çağ dönüşümü yaşıyor. Bilim ve teknolojide yaşanan devrim bütün dünyayı ve değer sistemlerini yeniden oluşturuyor. Bu oluşum çağında Yunus Emre’ye ve onu oluşturan kültüre bütün insanlığın ihtiyacı gittikçe önem kazanıyor. Bilgisayar ve robotlar dünyasında insanın unutulmamasının yolu, insanın kendisini bilmesini esas alan, insanı yaratılmışların en yücesi ve evrenin özü olarak değerlendiren Yunus Emre’nin dünya görüşüdür. Yunus Emre’yi ve Onun düşünce dünyasını yeniden tanımalı, anlamalı ve bütün insanlığa anlatmalıyız. 1991 Yunus Emre Sevgi ve Hoşgörü Yılı nedeniyle hazırlanan bu kitap bilgi çağının Bilgi ve Sevgi çağı olmasına katkıda bulunmak amacıyla yazılmıştır.