Kitaplarım

Planlı Dönemde Turizm Politikası, Turizm Kooperatifleri ve Turizmde Çevre Bilinci

Kitap Adı: Planlı Dönemde Turizm Politikası, Turizm Kooperatifleri ve Turizmde Çevre Bilinci

Yazarı: Ayça ADALILAR

Ankara – 1990

Turizm ve döviz darboğazları Türkiye’nin en önemli ekonomik ve toplumsal sorunlarıdır. Turizm dış satın alma gücünü destekleyen, geliştiren, döviz üretici bir karaktere sahiptir. Turizm gelirleri ile ihracat gelirlerini aynı öncelik sırasında yer vermek gerekir. Kalkınma planlarında turizm sorunlarının çözümünde turizm ekonomisinin verilerini değerlendirerek geliştirecek, turizm politikaları, yaklaşımlar, yöntemler ve önlemler gerekmektedir. Bunlardan bazıları deneme niteliğinde başlatılmış bazıları mevcut sistemlerin geliştirilmiş biçimleridir. İşte bu kitabın amacı, planlı döneme girdikten sonra turizm politikasına yönelen bu çalışmaları, yöntem, örgütlenme açısından incelemek ve uluslar arası toplumların gereği gibi kavramış oldukları turizm ve seyahatin ekonomik ve toplumsal önemini, turizm dalının kooperatifçilik çalışmaları arasında önemli ve değerli yerini Türkiye’ye de yansıtmaktır.